Vriendschap in de vrouwengevangenis

‘Pas in de gevangenis leerde ik mijn eigen keuzes maken’
Albanië telt maar één vrouwengevangenis. De meeste vrouwen komen hier terecht uit armoede; ze zitten vast voor bedelen, drugskoerierschap of prostitutie. Maar als de Nederlandse fotograaf Bernadet de Prins de vrouwen voor haar lens zet, ziet ze dat de gevangenis de vrouwen ook sterk maakt.
tekst Paulien Bakker

‘Als ik had gestudeerd had ik hier misschien niet gezeten,’ zegt Lola (33). ‘Dan had ik meer geweten en zou ik pas als laatste trouwen. Eerst naar de universiteit, dan een baan vinden, mijn familie helpen aan een beter huis. En dan pas trouwen.’

Lees het hele artikel in Opzij: OPZIJokt-nov-BW_p054_Albanie