Iederwijs

 

Basisschool Iederwijs in Schoonhoven is onder meer gebaseerd op de uitgangspunten van de Sudbury Valley School. Als je binnenkomt heb je niet echt het gevoel een school binnen te stappen. Overal zijn kinderen druk in de weer. Boven zijn jongens aan de slag met een spelcomputer, buiten bouwen verschillende meisjes hutten en weren de jongens. Er wordt gejonassed, gekookt, maar ook druk gerekend en gitaar gespeeld.

Bij Iederwijs leren kinderen hun eigen leerweg te kiezen zodat ze ervaren wat zij belangrijk vinden. Met elkaar (kinderen, ouders, begeleiders) onderzoeken hoe ze deze plek kunnen vormgeven, ervarend en experimenterend leren. Eigen kwaliteiten ontwikkelen en mogelijkheden ontdekken staan voorop. Begeleiders werken vanuit de nieuwsgierigheid van de kinderen en bieden een breed aanbod.

Na deze eerste ‘wijs’-school zijn er meerdere van dergelijke scholen van start gegaan. De discussie over deze onderwijsmethode hield Nederland jarenlang bezig.