“Alles van waarde” Wat je behoudt als je verliest

“Alles van Waarde” Wat je behoudt als je verliest

Mijn fotoproject “Alles van Waarde” gaat over verlies, maar vooral over behoud. Wat blijft er over als je een dierbare verliest? Natuurlijk zijn er herinneringen, foto’s, maar vaak ook spullen waar herinneringen aan kleven. In feite het cultureel erfgoed van je dierbare.
Wat ik onderzoek is welke herinneringen iemand aan een bepaald voorwerp heeft; waarom zal dat ene voorwerp nooit weggegooid worden?
Iedereen krijgt te maken met verlies. Niet alleen verlies van een dierbare, maar daarmee ook verlies van een thuis, het geborgene, het vertrouwde, de routine, de jeugd, het onbezonnene, het kind in je. Misschien zelfs het verlies van de toekomst, de hoop, het vertrouwen in jezelf of in een goede afloop. Allereerst is er het verdriet van het verlies van de persoon zelf. Daarna start vaak een zoektocht naar dat wat er nog wél is. Tastbare dingen, misschien zelfs geuren, een stem, beelden, een belevenis. Alles om vast te houden aan wat voorbij is.
Dit project is voor mij een proces om te verwerken dat mijn moeder onlangs het leven heeft verlaten. Naast alle herinneringen en foto’s, kijk ik wat ik zelf wil behouden. Waar zitten mijn dierbare herinneringen aan vast? Kan ik iets loslaten zonder schuldgevoel?
Via mijn fotografie geeft “Alles van Waarde. Wat je behoudt als je verliest” me de ruimte om met mijn moeder bezig te zijn, en om in gesprek met mezelf te blijven.

Expositie in het Zendstation IJsselstein, september 2021